TemplariuszeArtykułyKrucjatyLinkiStowarzyszenie Szlak TemplariuszySłowniki Szlaku TemplariuszyBadania archeologiczne
strona głównamapa serwisugalerie projektyplatformy interaktywneczatdownloadskontaktenglishogłoszenia
wyszukiwarka

Bibliografia

Arima | Atlit | Azor-Casel des Plains | Baghras | Beaufort | Chastelet | Destroit
Gaza | La Feve | Maldoim | Merle | Safad | Safita | Sydon | Tortosa | Bibliografia

powrót do strony "Zamki Templariuszy"

Źródła:

Albert z Aix, Historia Hierosolymitana, Historiens Occidetaux, t. IV.
Anonymi Gesta Francorum et aliorum Hierosollymitanorum, wyd. L. Brehier, Paryż 1924. Zob. także przekład polski K. Estraicher, Anonima Dzieje Pierwszej krucjaty, Warszawa - Kraków 1984.
Bullaire manuscript de l’Orde du temple. Manuskrypt ze zbiorów markiza d’Abon w Biblioteque Nationale, nouvelles aquisitions Latines ms nr 2 , 3, 4.
De constructione castri Saphet, wyd. R.B.C. Huygens, Studi Medievali, seria 3, nr 6, 1965.
Kamal ad-din, Histoire d’Alep, R. O. L., t. III (1895).
Sigiberti Continuatio Praemonstratensis w : Monumenta Germaniae Hist., Scriptores, t. VI, str. 454; I Dom Bouquet, Rec. des Historiens de la Gaule, t. XII.

 

Opracowania:

A history of the crusades, red K. Setton, t. 4, The art and achitechture, red. .
Barber M., Templariusze, Warszawa 1999.
Benvenisti M. Crusader Castles in Jerusalem, Jerusalem 1963.
Benvenisti M, Crusaders in the Holy Land, Jerozolima 1976.
Biziuk P., Hattin 1187, Bellona 2004.
Boase T. S. R., Castles and churches of the Crusanding Kingdom, London - Oxford 1967
Boase T. S. R., Kingdoms and Stronholds of the crusaders, London - Oxford 1971.
Bordove G., Życie codzienne templariuszy, Poznań 1998
Burman E. Templars, Knights of God, wyd 2. Crucible, 1992.
P. Deschamps, Au Tepms des Croisades, Paryż 1972
Deschamps P., La defense du Compte de Tripoli et de la principlautte d’Antioche, Paris 1973.
Deschamps P., La defense du Royaume de Jerusalem, Paryż 1939.
Encyklopedia Techniki Wojskowej, red J. Modrzewski, Warszawa 1987.
Fedden R., Thompson J., Crusaders Castles, Londyn 1957.
France J., Western Warfare in midle ages 1000 - 1300, Nowy Jork 1999.
Johns C. N. A Guide to Atlit, Jerusalem 1947.
Lawrence T. E. Crusander Castles, t. 1 - 2, London 1936.
Leśniewski S., Jerozolima 1099, Bellona 2000.
Melville M., Dzieje templariuszy, Warszawa 1991.
Michałek A., Sztuka fortyfikacyjna Bliskiego Wschodu (Do czasów wojen krzyżowych włącznie), - Fortyfikacja nr 3/2003.
Prawer J. The Latin Kingdom of Jerusalem, Europen colonialism in midle ages, London 1973.
Read P. P., Teplaři, tł. Miroslaw Koštal, Praha 2001.
Runciman S., Dzieje wypraw krzyżowych, t.1- 3, Warszawa 1987.
Sateh A. Citadels and Castles in Syria, Damascus 1975.
Słownik Wyrazów Obcych PWN, Warszawa 1980.
Smail R. C., Crusading Warfare 1097 - 1193, Cambridge at the University Press 1956.
Smail R. C., The crusaders in Syria and the holy Land, London, 1973.
Wielka Geografia powszechna, red. dr Stefan Przeworski, t. 10 Azja Zachodnia, Warszawa 1934.

 

opracował: Bartłomiej Radecki

początek platformy interaktywne

e-mail

projekt:   BeneAkebe copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy 1998-2021 Made with a Mac