Podczas zebrania podsumowaliśmy szczególny ubiegły rok, w tym to, co mimo wszystko udało nam się zrealizować. Zaplanowaliśmy też nasze tegoroczne działania. Od dwóch lat Zarząd Stowarzyszenia przyznaje Dyplomy Uznania, popularnie zwane „Boemundami”. W tym roku otrzymali je Błażej Skaziński, jeden z twórców Szlaku Templariuszy oraz Andrzej Krywalewicz. Podziękowanie zaś w postaci grafiki wykonanej przez Olgierda Stolarskiego, otrzymał organizator zwiedzania Wawelu, wicedyrektor Muzeum - Sławomir Majoch. Po zebraniu, w części nieoficjalnej, odbyła się mała konferencja popularnonaukowa poprowadzona przez członków Szlaku Templariuszy: Andrzeja Krywalewicza, Mariana Małeckiego, Błażeja Skazińskiego i Macieja Sałańskiego. W jej trakcie zapoznaliśmy się również z przykładami z rekonstrukcjami rzemieślniczymi wykonanymi przez członków Szlaku Templariuszy: Anny Domosławskiej, Olgierda Stolarskiego i Macieja Sałańskiego.