Drukuj

pieczęć Nogareta

Prawnik, doradca Filipa IV Pięknego w jego rozprawie z templariuszami. Nazwany przez znawcę historii dyplomacji R. H. Bautiera "istnym Rasputinem". Pochodził z Caraman w diecezji Agen w Langwedocji. Początkowo znany jako profesor prawa rzymskiego na Uniwersytecie w Montpellier. Następnie służył licznym monarchom i książętom, m. in. królowi Majorki czy biskupowi Montpellier. W służbie króla Filipa Pięknego od połowy lat 90. XIII wieku. Podniesiony do stanu rycerskiego w 1299 roku. Po śmierci Piotra Flotte w 1302 roku, główny architekt polityki królewskiej, sekretarz i minister francuskiego monarchy. Znany poprzez swoją rolę w konflikcie króla z papieżem Bonifacym VIII, Bernardem Saisset i zakonem templariuszy.

Kategoria: Ważne postacie