TemplariuszeArtykułyKrucjatyLinkiStowarzyszenie Szlak TemplariuszySłowniki Szlaku TemplariuszyBadania archeologiczne
strona głównamapa serwisugalerie projektyplatformy interaktywneczatdownloadskontaktenglishogłoszenia
wyszukiwarka
Kalendarium
1099 | 1148 | 1189 | 1218 | 1232 | 1241 | 1250 | 1261 | 1291 | 1307 | 1571

1099
Zdobycie Jerozolimy podczas pierwszej wyprawy krzyżowej

ok. 1119
Powstanie zakonu templariuszy

1128
Synod w Troyes zatwierdzający templariuszom Regułę

1130-1136
Św. Bernard z Clairvaux pisze "De laude novae militiae"

1135
Synod w Pizie

1136-1137
Templariusze zakładają przyczółki na pograniczu amańskim

1139
Bulla "Omne datum optimum"

1144
Bulla "Milites Templi"

1145
Bulla "Militia Dei"

1148-1149
Druga wyprawa krzyżowa

1153
Zdobycie Askalonu przez Franków

ok. 1165
Reguła wzbogacona o statuty organizacyjne czyli "Les Retraits"

ok.1169
Reguła wzbogacona ostatuty dotyczące życia codziennego, kapituł i pokut

1173
Zamordowanie posła asasynów przez templariuszy

1187
Bitwa pod Hittinem. Utrata Jerozolimy

1189-1192
Trzecia wyprawa krzyżowa

1191
Templariusze przenoszą kwaterę główną do Akki

1191-1192
zajęcie Cypru przez templariuszy

1217-1221
Budowa Atlitu

1218-1221
Piąta wyprawa krzyżowa

1226
Mała Oleśnica w rękach templariuszy poprzez nadanie Henryka Brodatego. Świadczy o tym powierzenieprzez biskupa Wawrzyńca z Wrocławia w tymże roku templariuszom z Oleśnicy Małej dziesięciny w wysokości trzech marek srebra.

1228-1229
Krucjata cesarza Fryderyka II

przed 1229
Henryk Brodaty funduje templariuszom 250-łanowe dobra, których ośrodkiem stała się później Leśnica (Lietzen). Henryk, jak to było w jego zwyczaju, nie wystawił żadnego dokumentu lecz ogłosił swą decyzję na wiecu

1232
Templariusze otrzymali od księcia wielkopolskiego Władysława Odonicza nadanie tysiąca łanów w Ziemi Kostrzyńskiej z ośrodkiem w Chwarszczanach nad rzeką Myślą

1233
Władysław Odonic podarował Zakonowi Świątyni 3000 łanów za Ujściem nad rzeką Dobrzycą. Biskup poznański Paweł przyznał w tymże roku templariuszom dziesięciny z tego obszaru. Papież Grzegorz IX potwierdził nadanie bullą z 1234 roku

1234
Nadanie templariuszom przez Barnima I Ziemi Bańskiej

1234
Książę szczeciński Barnim I przekazał templariuszom chwarszczańskim dwieście łanów z ośrodkiem w Dargomyślu.

1238
Z odpisów dokumentu dowiadujemy się, że Władysław Odonicz podarował templariuszom Myślibórz.

1239-1240
Krucjata hrabiego Szampanii Tybalda IV

1240-1241
krucjata hrabiego Kornwalii Ryszarda

1240
Odbudowa twierdzy Safad

1241
Bitwa z Tatarami pod Legnicą

1241
Z fundacji możnowładcy śląskiego Własta templariusze chwarszczańscy otrzymali wsie Lubno i Oborzany

1244
Śląski wielmoża Mroczko z Pogorzeli nadaje templariuszom Sulęcin

1244
Bitwa pod La Forbie

1244
Po raz pierwszy wymieniona komandoria w Rurce

1248-1254
Krucjata św. Ludwika

1248
Pobyt w Rurce biskupa kamieńskiego Wilhelma, być może w zwiazku z konsekracją kaplicy

1250
Bitwa o Al-Mansurę

po 1250
W połowie XIII wieku dobra chwarszczańskie znalazły się pod panowaniem margrabiów brandenburskich z dynastii askańskiej. Stosunki templariuszy z margrabiamipoczątkowo nie układały się dobrze. Zażądali oni przekazania niektórych posiadłości zakonnych

1257-1267
Dodatkowe przepisy pokutne w Regule

1259
Templariusze otrzymali od wdowy po komesie Piotrze z Lank wieś Kron zwykle identyfikowaną z Wałczem, co swym autorytetem potwierdził książę wielkopolski Przemysł.

1260
Wśród świadków nadania przez wójta Pyrzyc G(odekina) von Schmagerow kolegiacie Świętej Marii w Coswig 150 łanów nad rzeką Myślą wystąpił Johannes magister curie de Soldin. Jest to pierwsza informacja o istnieniu w Myśliborzu komandorii templariuszy.

1261
Biskup Herman z Kamienia zawarł porozumienie z templariuszami w sprawie dziesięcin z siedmiuset łanów w Ziemi Dobrzyńskiej znajdujących się prawdopodobnie na terenie przyszłej komandorii w Czaplinku

1261
Doszło do porozumienia, na mocy którego templariusze, w zamian za zrzeczenie się praw do miejscowości leżących przy drodze z Kostrzyna do Gorzowa oraz komandorii w Myśliborzu wraz z trzystoma łanami po obu brzegach rzeki Myśli, otrzymali potwierdzenie posiadania Chwarszczan wraz z dziesięcioma miejscowościami oraz dodatkowo wieś Kaleńsko

1266
Zdobycie Safadu przez Mameluków

po 1268
Katalońska Reguła templariuszy

1271-1272
Krucjata królewicza angielskiego Edwarda

1274
Sobór w Lyonie

1277
Maria Antiocheńska odstępuje prawa do tronu Jerozolimy Karolowi Andegaweńskiemu

1279
Wymienia się komandorię templariuszy w Rurce

1282
Przekazanie przez margrabiów brandenburskich Ottona IV i Konrada I prawa patronatu templariuszy z Rurki nad kościołem w Chojnie

1284
Bogusław IV, wcześniej zwalczający templariuszy, musiał przyrzec, że nie wyrządzi templariuszom z Rurki żadnej krzywdy

1286
Do konwentu chwarszczańskiego wstępuje przedstawiciel dynastii askańskiej Otto VI

1286
Przemysł II podarował Zakonowi Świątyni niezamieszkałe tereny w Ziemi Drawskiej, a z dokładnego opisu wynika, że były to okolice późniejszego Czaplinka (Tempelburga).

1291
Brat Bernhard von Eberstein, preceptor templariuszy w Polsce, na Pomorzu i w Nowej Marchii i mistrz zakonu w Chwarszczanach, porozumiał się w  roku z biskupem Janem z Poznania w sprawie dziesięcin z Ziemi Czaplinieckiej. Podpisany dokument nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o tereny nadane w 1286 roku przez Przemysła II.
Wśród świadków dokumentu występuje brat Alberto magistro curie in Crona - mistrz komandorii w Wałczu.

1291
Chwarszczany siedzibą preceptora Bernharda von  Eberstein

1291
Zdobycie Akki przez Mameluków.
Ewakuacja Tortosy i Atlitu przez templariuszy

1302
Utrata Ruadu i masakra tamtejszego garnizonu

1303
Dowodem na utworzenie komandorii w Czaplinku jest obecność nazwiska brata Mikołaja, mistrza w Tempelburgu w dokumencie preceptora zakonu w Niemczech i Slawii

1303
Po śmierci Przemysła II Wałcz prawdopodobnie przejęli Brandenburczycy gdyż w 1303 roku lokowali tu miasto

1307
Król Francji Filip Piękny licząc na przejęcie legendarnych skarbów zakonu aresztował wszystkich francuskich templariuszy

1308
Templariusze chwarszczańscy sprzedają wieś Cychry

1310
Spalenie na stosie pod Paryżem 54 templariuszy

1311-1312
Synod w Vienne

1312
Zakon Rycerzy Świątyni został skasowany przez papieża Klemensa V

1314
Spalenie na stosie Jakuba de Molay i Godfryda de Charney

1318
Podpisanie układu w Cremmen. Cały majątek zakonny na terenie prowincji niemieckiej (a więc na także na terenie preceptoratu Polski Nowej Marchii i "Slawonii") przekazano zakonowi joannitów.

przed 1329
Rurka bez komplikacji znalazła się w posiadaniu joannitów

1335
Poświadczone posiadanie Chwarszczan przez szpitalników

1571
Zniszczenie archiwów templariuszy na Cyprze przez Turków Osmańskich

1099 | 1148 | 1189 | 1218 | 1232 | 1241 | 1250 | 1261 | 1291 | 1307 | 1571
  platformy interaktywne

e-mail

Kalendarium

projekt:   BeneAkebe copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy 1998-2020 Made with a Mac