Katedry gotyckie
teksty wybrane z wpisów na
platformach interaktywnych
(nie zawsze bezpośrednio związane z katedrami ale mogą pomóc!)

<< powrót


Wpis zamieszczony dnia: 20. 11. 2003, o godzinie: 14. 26.
Od: osmth
E-mail:
Identyfikator listu: 195


Św. Bernard wezwał Hugona z Payens by ten stawił się na soborze w Troyes ( 1128 r.)
Hugon w towarzystwie rycerzy niezwłocznie opuścił Ziemię Świętą a św. Bernard ogłosił że misja templariuszy
została uwieńczona powodzeniem i napisał:
" Dzieło dokonało się z naszą pomocą i rycerzy, wysłano w podróż pod opieką hrabiego Szampanii, przez Francję
i Burgundię, gdzie można zapobiec zaczepkom władzy świeckiej i biskupiej " ( sic!)
W 1128 r. templariusze na mocy królewskiego rozkazu zyskali status zakonu międzynarodowego, a Hugon z Payens
stał się pierwszym wielkim mistrzem. Przyznano im prawo noszenia białych płaszczy " czystości" - przywilej
który nie otrzymała żadna inna grupa zbrojna.
co ciekawe w tamtym czasie zaczęto budować katedry, Notre Dame w Paryżu (1163r.),Chartres (1194r.),
Reims (1211r.),Amiens (1221r.) i inne zgodnie z hermetyczną zasadą " jak na górze, tak na dole"
tz. Wszystkie plany fundamentów katedr Notre Dame powtarzają układ gwiazdozbioru Panny !!!!
Templariuszowscy budowniczowie wznieśli najdoskonalsze święte pomniki, jakie kiedykolwiek ozdobiły świat.
Przy północnych drzwiach Notre Dame w Chartres ( Brama Nowicjuszy), na drobnej kolumnie wyrzeźbiono
obraz podróżującej " Arki Przymierza" , a napis głosi :
"Hic amititur Archa cedris" ( Tu sprawy biorą swój bieg - masz pracować, jak stanowi Arka)
Idea "Notre Dame" była wyłącznie domeną templariuszy i cystersów !!!
Jedną z największych tajemnic jest barwione szkło okien katedr, pojawiło się na początku XII wieku i równie
nagle znikneło w połowie XIII wieku. Nigdy nie widziano czegoś takiego ani przedtem ani potem !!!!!
Gotyckie szkło barwione nie tylko jest bardziej świetliste niż wszystkie inne, ale ma nieporównywalną zdolność
wzmocnienia blasku. Bez względu na to , czy światło na dworze jest mocne czy przygaszone, efekt wewnątrz jest
taki sam co dziwne nawet o zmierzchu gotyckie szkło zachowuje swój blask.
Gotyckie szkło barwione ma wyjątkową moc. Zamienia szkodliwe promienie ultrafioletowe na światło dobroczynne.
Nigdy nie odkryto tajemnicy jego wyrobu i nie poddało się nowoczesnym badaniom naukowym ani analizie chemicznej.

I na koniec ciekawostka że w okresie prawdziwego gotyku nigdy nie malowano Ukrzyżowania, malowidła te w katedrach
dodano po 1309 roku ???!!!

 

Wpis zamieszczony dnia: 11. 08. 2003, o godzinie: 9. 26.
Od: Krzysztof GP
E-mail:
Identyfikator listu: 29

Obok powszechnie znanej liczby Π (pi) istnieje mniej znana liczba Φ (fi), która wyraża stosunek dwóch części odcinka podzielonego podziałem złotym. Ile wynosi liczba Φ?
Φ (Fi)~ 1,61803398..........
Liczbą , nazywamy jedyną liczbę rzeczywistą, taką, że jej odwrotność jest równa różnicy .
Φ (Fi)-1 ~ 0,61803398.......
Starożytni Grecy uważali złoty podział za idealną proporcję, którą chętnie realizowali w architekturze. Obecnie złoty podział jest też często stosowany, np. wymiary znormalizowanego zeszytu pozostają w stosunku w przybliżeniu równym stosunkowi złotego podziału.

 

Wpis zamieszczony dnia: 11. 08. 2003, o godzinie: 9. 28.
Od: Krzysztof GP
E-mail:
Identyfikator listu: 30

Złoty podział, podział harmoniczny, dla liczby a, , jest to przedstawienie tej liczby w postaci sumy b + c dwu składników b, c takich, że . Dla odcinka jest to podział wewnętrzny tego odcinka w stosunku . W wyniku złotego podziału odcinka otrzymuje się dwa odcinki o tej własności, że stosunek długości dłuższego z nich do długości krótszego jest równy stosunkowi długości dzielonego odcinka do długości dłuższego odcinka. Na przykład punkt przecięcia przekątnych pięciokąta foremnego wyznacza ich złoty podział. Również bok dziesięciokąta foremnego ma długość równą długości dłuższego z odcinków wyznaczonych przez złoty podział promienia okręgu opisanego na tym dziesięciokącie. W starożytności przypisywano złotemu podziałowi odcinka wyjątkowe walory estetyczne i używano go jako miary proporcji w architekturze
Mam nadzieję że wzorów nie muszę podawać
Pozdrawiam

 

Wpis zamieszczony dnia: 21. 11. 2003, o godzinie: 11. 30.
Od: osmth
E-mail:
Identyfikator listu: 81

Baphomet przeczytałem coś ciekawego myślę że ci pomoże w poszukiwaniach ?
ÉÉ.. adepci "świętej geometrii i miernictwa" , zwykle uważają "układ metryczny za modne głupstwo"
ponieważ nakazuje stosować dziesiątki i setki. Podstawowa jednostka miary podzielona przez 10 prowadzi
do nieuniknionych niedokładności i takich nonsensów jak powtarzające się ułamki dziesiętne !!!
Miara Uniwersalna jest o wiele dokładniejsza i ma w podstawie 12.
Jest podzielna przez pięć z jego sześciu pierwszych liczb i zapewnia o wiele bardziej giętką podstawę
do obliczeń matematycznych niż 10 !!!!
Geometria oparta na dziesięcioboku jest równie chwiejna

 

Wpis zamieszczony dnia: 24. 11. 2003, o godzinie: 10. 44.
Od: osmth
E-mail:
Identyfikator listu: 5

Trochę o magii cyfr i architekturze :
Tradycja podaje że trzy "Stoły Graala" - okrągły, kwadratowy oraz prostokątny miały ten sam obwód, a liczba Trzy była Dwa-Jeden,
te sprecyzowanie 2-1 jest naturalną proporcją tabelaryczną złotego podziału. Wiadomo że podział ten bywał używany jako norma
w architekturze służącym do ustalania proporcji, używany jest dzisiaj do projektowania szkieletów konstrukcji, wzorów projektowych itp..
Dokładny stosunek matematyczny wynosi 0, 618 : 1 !!!!
Złoty podział opiera się na podziale obszaru przez pochodne prostokąta pierwiastkowego i nie wymaga żadnej "formy pomiaru" !!!
Prostokąty pierwiastkowe mogą być tworzone z kwadratu przy użyciu " wyłącznie cyrkla " !!!!
Prostokąty cechujące się dokładnymi stosunkami wielkości liczbowych takimi jak 3:2, 5:4 itd.. zostały zdefiniowane jako "Statyczne"
ale prostokąty pierwiastkowe są " Dynamiczne". Powstaje jakaś szczególna harmonia na mocy spokrewnionych proporcji
Atrybuty "statyczny" i "dynamiczny" są w sposób naturalny spełnione zarówno w kwadracie ( 1 = 1:1 = √1:1 ),
jak i w przedłużonym kwadracie ( 2 = 2:1 = √4:1 )
Przekątna tego podwójnego kwadratu ( która sama równa jest √5 ) , była szeroko używana przy konstruowaniu świątyń .
Związana jest bezpośrednio z proporcją złotego podziału i wynosi √5 + 1 + 2 = 1,618 !!!
Złoty podział istnieje, gdyż stosunek większej wielkości do mniejszej wielkości jest równy stosunkowi sumy obydwu tych wielkości do
wielkości większej.
W matematyce złota liczba 1,618 jest symbolizowana grecką literą Φ ( Fi). Numerycznie posiada ona wyjątkowe właściwości
matematyczne : 1,618 - 0,618 = ( 1 + 1,618 ) = ( 1,618 x 1,618 ) = 2,618 tak więc Φ.
W dowolnym wzrastającym postępie ( geometrycznym) , gdzie Φ jest stosunkiem dwóch kolejnych wyrazów do ciągu,
każdy wyraz jest równy sumie dwóch poprzednich.
Osobliwość ta pozwala na proste obliczanie dowolnego ciągu i co ciekawe , z kolejnych dwóch kolejnych członów
WSZYSTKIE mogą być zdefiniowane TYLKO przy użyciu cyrkla !!! ???
Jako konsekwencję złotego obliczenia można uzyskać niewymierną liczbę Π ( Pi) : 2,618 (Φ2) x ( 12/10) = 3,1416 = Π
Jest to stały czynnik , który ułatwia obliczenie obwodu mając stałą średnicę. Stąd też okrąg może być wyliczony na podstawie jego
kwadratowych i prostokątnych odpowiedników posiadających równe obwody:
Połowa boku kwadratu x √1,618 = promień !!! , dlatego ( promień x 2) x Π = obwód !!!
Słynny wizerunek Promienistego, to koło obejmująca człowieka symbolizowanego jako pięcioramienna gwiazda.
Z niej za pomocą TYLKO kwadratu oraz cyrkla wyprowadza się WSZYSTKIE inne figury geometryczne, każda w bardzo precyzyjnej
relacji względem innych
Alegorycznie Okrągły Stół jest stołem - intuicji , Kwadratowy - intelektu a Prostokątny oznacza mistycyzm.
To nie przypadek że templariusze stawiali swoje kościoły na fundamentach mających kolisty kształt.
Największe wrażenie oraz podziw budzi użycie geometrii w architekturze gotyckiej.
Głównym wizualnym aspektem budowli gotyckich jest sklepienie krzyżowe , które po raz pierwszy pojawiło się około 1130 roku,
o dziwo zaraz po powrocie templariuszy z krucjaty do Ziemi Świętej ???
W architekturze gotyckiej sklepienie krzyżowe stanowi dynamiczny wzmacniacz, wydaje się że strumień telluryczny niesiony
jest pionowo do góry. Można regulować działanie fal dźwiękowych pod ostrłukiem a stopień rezonansu zmienia się w zależności
od konkretnego sklepienia, budynki gotyckie były często strojone .
Sklepienie żebrowe wykorzystujące łuki przyporowe kierowały energię budynków w górę, co w sumie pozwalało ludziom przyjąć jeszcze
bardziej wyprostowaną postawę.
Można powiedzieć to samo o muzyce że jest to geometria w postaci dźwięków dlatego że są to te same związki co w świętych
proporcjach architektonicznych, ale to już jest inna historia.

Pozdrawiam

 

Wpis zamieszczony dnia: 02. 11. 2003, o godzinie: 16. 36.
Od: regis
E-mail:
Identyfikator listu: 156

Odnośnie postu Błażeja.
Powszechnie uważa się raczej Bożogrobców za propagatorów architektonicznych kopii Grobu Bożego budowanych wedle jerozolimskiego modelu.
Czytałem, że każda z ich budowli wznoszona była w oparciu o konkretny moduł wynoszący od 0,27 do 0,29 stopy.
Najsłynniejsze tego typu obiekty to: kościól San Sepolcro w Brindisi, kaplice Grobu Pańskiego w Akwilei, w Eichstatt, Narbonne, Forencjii i wiele innych.
Poza tym bożogrobców cechowało bardzo wierne odwzorowywanie samego modelu grobu pańskiego we wnętrzu wznoszonych świątyń.
Oczywiście Błażej ma racje: również inne zgromadzenia nawiązywały chętnie do tego wzorca, jednak to Bożogrobcy wiedli tutaj prym.
Tak przy okazji.
Światło.
Jeden z pielgrzymów, który w XII w. nawiedził Jerozolimę -Mikołaj z Thverva napisał o Grobie Pańskim: "Tam jest środek świata, tam w dzień letniego przesilenia się padło prosto z nieba światło słońca"
Może to właśnie jakiś model(kościół) Grobu Pańskiego z odpowiednią lokalizacją geograficzną zbudowany wg ścisłych wskazówek architektonicznych odp. oryginałowi?

 

Wpis zamieszczony dnia: 02. 11. 2003, o godzinie: 16. 54.
Od: BS
E-mail:
Identyfikator listu: 157

Nie, wcale nie Bożogrobcy, ani żaden inny zakon, to była ogólna tendencja na fali ruchu krucjatowego i pielgrzymkowego. Zresztą to własnie uważano, że wyłacznie templariusze wznosili tego typu budowle, przypisując im wszystko (nawet jak się okazywało budowle powstałe przed fundacją templariuszy). Z podanych przez Regisa kościołów Św. Grobu, ten w Pizie był własnością templariuszy a następnie joannitów, został wzniesiony przez architekta Diotislavi. Co do tego typu budowli wznoszonych przez Bożogrobców, to albo Cambridge lub Northampton, w tym momencie nie pamiętam który z nich. Co do innych podanych przez Regisa, to nie wiem, musiałbym zajrzeć do moich materiałów. Jesli chodzi o kopie Św. Grobu, to samo pojęcie kopiowania w średniowieczu było dość szczególne, przenoszono bowiem tylko idee budowli. Przyjmuje się, że aby można było uznać kościół za kopię Św. Grobu, to musi mieć on plan centralny, wewnętrzną kolumnadę, relikwie jerozolimskie (kościół jako monumentalny relikwiarz), najlepiej aby miał w źrółach archiwalnych potwierdzenie zamiaru skopiowania tego monumentu (jak to się niekiedy zdarzało). Jeśli idzie o liczby w architekturze templariuszy, to Viollet le Duc udowadniał wpływ na proporcje ich architektury liczb 9 i 3. Wiadomo o co chodzi, miały być wg niego dla nich niezwykle istotne, nawet w architekturze. Pozdrawiam. Błażej.

   

e-mail

projekt:   BeneAkebe copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy 1998-2003

 Made with a Mac