TemplariuszeArtykułyKrucjatyLinkiStowarzyszenie Szlak TemplariuszySłowniki Szlaku TemplariuszyBadania archeologiczne
strona głównamapa serwisugalerie projektyplatformy interaktywneczatdownloadskontaktenglishogłoszenia
wyszukiwarka
  << lista artykułów

Stowarzyszenie "Szlak Templariuszy"


Stowarzyszenie Szlak Templariuszy zostało zarejestrowane 10 lipca 2006 r. Otwierają się w związku z tym nowe możliwości działania.
Jesteśmy już po pierwszych oficjalnych działaniach organizowanych lub współorganizowanych przez stowarzyszenie, były to:
- Festyn Historyczny Chwarszczany 2006 (18-20.08.2006);
- Koncert Spielleute Eygenart w kwietniu 2007 roku (w ramach Warsztatów Kultury Średniowiecznej w Parku Kulturowym Chwarszczany - 15.04.2007);
- Konferencja polsko-niemiecka "Zakony Rycerskie na ziemiach pogranicza" (22.06.2007);
- Festyn Historyczny Chwarszczany 2007 (17-19.08.2007);
- 13 października 1307-2007, Upadek zakonu templariuszy, Chwarszczany (13.10.2007);
- działania rekonstrukcyjne na terenie Parku Kulturowego Chwarszczany;
- finansowanie rekonstrukcji antropologicznej wyglądu tzw. "komandora" z komandorii w Rurce na podstawie zachowanego szkieletu;
- Festyn Historyczny Chwarszczany 2008 (16-17.08.2007);
- Zakonny Obóz Rycerski (wg Reguły zakonu templariuszy (5-8.08.2009);
- Proces Zakonu Templariuszy - wykład dra Mariana Małeckiego w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. (20.09.2009);


Stowarzyszenie Szlak Templariuszy
ul. Nadrzeczna 9, 05-090 Raszyn
KRS 0000260089
REGON: 140609936
NIP: 5342377070

BRE BANK S.A. II Oddział Korporacyjny Warszawa
Nr rachunku:
68 1140 1977 0000 4003 0900 1001Po otwarciu Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach - stanie się ono w krótkim czasie nową siedzibą stowarzyszenia


Dla przypomnienia:

WYCIĄG ZE STATUTU
Stowarzyszenia Szlak Templariuszy

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie działalności:
1. naukowej i oświatowej, działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego miejsc związanych z obecnością zakonu rycerskiego templariuszy,
2. wspieranie inicjatyw społecznych, działań służących wszechstronnemu rozwojowi społecznemu, kulturalnemu i materialnemu społeczności lokalnej, stwarzających możliwość świadomego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa i państwa,
3. działanie na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, jak również na rzecz integracji europejskiej,
4. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, krajoznawstwa oraz wypoczynku.

§ 9
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatne:

a. propagowanie i popularyzację wiedzy o zabytkach kultury materialnej i niematerialnej, organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa (PKD 92.31.F),
b. inicjowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii (PKD 73.20.F),
c. inicjowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych (PKD 73.20.G),
d. organizowanie, prowadzenie konferencji, kursów i seminariów na temat historii, archeologii oraz kulturoznawstwa i sztuk pięknych (PKD 80.42.B),
e. organizowanie koncertów i imprez muzycznych (PKD 92.31.C),
f. organizowanie wystaw, urządzanie konkursów i festiwali (PKD 92.31.E),
g. zarządzanie dobrami kultury i zabytkami (PKD 92.32.Z),
h. wydawanie książek (PKD 22.11.Z),
i. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),
j. prowadzenie pozostałej działalności wydawniczej (PKD 22.15.Z),
k. reprodukowanie komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z),
l. organizowanie wypraw, obozów oraz imprez krajoznawczych i sportowych (PKD 92.62.Z),

oraz nieodpłatne:

a. konserwowanie i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych (PKD 92.52.B),
b. propagowanie i popularyzację wiedzy o zabytkach kultury materialnej i niematerialnej, organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa (PKD 92.31.F),
c. inicjowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii (PKD 73.20.F),
d. inicjowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych (PKD 73.20.G),
e. prowadzenie portali internetowych (PKD 72.40.Z),
f. organizowanie, prowadzenie konferencji, kursów i seminariów na temat historii, - archeologii oraz kulturoznawstwa i sztuk pięknych (PKD 80.42.B),
g. organizowanie koncertów i imprez muzycznych (PKD 92.31.C),
h. organizowanie wystaw, urządzanie konkursów i festiwali (PKD 92.31.E),
i. wydawanie książek (PKD 22.11.Z),
j. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),
k. prowadzenie pozostałej działalności wydawniczej (PKD 22.15.Z),
l. reprodukowanie komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z).
m. organizowanie wypraw, obozów oraz imprez krajoznawczych i sportowych (PKD 92.62.Z),
n. prowadzenie działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 91.33.Z).


Teraz pora na działania.

Zapraszamy do dyskusji na platformie "Szlak Templariuszy"godło

pieczęć

Skład Zarządu:
Jarosław Maciej Sałański (maciej)
Błażej Skaziński (BES)
Jarosław Mieczysław Kołacz (dojarka)

Skład Rady:
Tomasz Ratajczak (Hiram)
Sławomir Majoch
Bartłomiej Krzysztof Radecki (braad)

Statut (PDF)

Maciej Sałański
<< dodaj swój komentarz
 
początek platformy interaktywne

e-mail

projekt:   BeneAkebe copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy 1998-2021 Made with a Mac