8 października, piątek: Chwarszczany - wnętrze Kaplicy Zakonnej. O 20.00 dr Przemysław Kołosowski przedstawił najnowsze badania archeologiczne przy kaplicy chwarszczańskiej. O 20.30 Michał Wojciechowski wykonał monodram Memento Finis, czyli ostatnie godziny życia Jakuba de Molay.