9 października, sobota. Wyruszamy z Chwarszczan, by przejeżdżając przez Mieszkowice (dobrze zachowane mury z XIV wieku i wiele domów ryglowych) oraz miejscowości w posiadłościach templariuszy z Rurki - Grzybno i Strzelczyn, z kościołami fundowanymi przez templariuszy - dotrzeć do zamku szpitalników w Swobnicy. Odwiedziliśmy również wczesnośredniowieczne grodzisko oraz XIII-wieczny kościół granitowy w tej miejscowości. Następnie przez Baniewice i Lubanowo (kościół z szachownicami) udaliśmy się do Bań, gdzie zwiedziliśmy kościół granitowy z czasów templariuszy.

W tym momencie nastąpiło przeniesienie wyprawy (autokarem) do Poznania, gdzie o 19.00 w Katedrze Poznańskiej wysłuchaliśmy koncertu chorałowego Ensamble Organum pod kierownictwem Marcela Peresa - najlepszego chyba współczesnego odtwórcy chorału gregoriańskiego. I także członka Stowarzyszenia Szlak Templariuszy.