10 października, Niedziela. Z Chwarszczan jedziemy do najbliższej komandorii templariuszy i joannitów w Rurce koło Chojny. Wewnątrz kaplicy zakonnej wysłuchaliśmy prelekcji archeologa doktora Przemysława Kołosowskiego na temat jej historii i prowadzonych tu badań archeologicznych. Była to pierwsza prelekcja małej konferencji popularnonaukowej, w ramach której prelekcje wygłosili jeszcze: Tomasz Sajko (o Stowarzyszeniu Szlak Templariuszy), Andrzej Krywalewicz (o historycznej Drodze Lotha) oraz Błażej Skaziński (o architekturze templariuszy).