Nasze Stowarzyszenie zostało zaproszone do współorganizacji konferencji naukowej „Templariusze a Sztuka, Architektura i Archeologia Opatowa”, która odbyła się 15 maja 2022 roku w Opatowskim Ośrodku Kultury.