Siostrzeniec Przybysława - ostatniego władcy plemienia Hobolan. Hobolanie mieli swe siedziby na wschód od dzisiejszego Berlina nad rzeką Hawelą (Hobolą). Ich główną siedzibą był gród Brenna czyli późniejszy Brandenburg stolica Marchii Brandenburskiej.

Jaksa, władca małego księstwa Kopnik (Koptnik, Kopanica - dzisiaj Köpenick - dzielnica Berlina), został pominięty w testamencie Przybysława, który w 1125 roku przyjął chrześcijaństwo i imię: Henryk. Przybysław-Henryk trzymał nawet do chrztu syna Albrechta Niedźwiedzia - Ottona. Po śmierci Przybysława w 1150 roku Jaksa podjął nierówną walkę z Albrechtem Niedźwiedziem, podczas której udało mu się nawet na krótko zająć Brennę. Został z niej jednak wyparty w 1157 roku i krótko potem także z własnego księstwa.

Dalsze losy Jaksy owiane są tajemnicą. Mógł schronić się w Polsce lub na Pomorzu Zachodnim. Imię takie przewija się kilkakrotnie w ówczesnych źródłach. Władca z Kopanicy przypuszczalnie był tym, który sprowadził templariuszy do Tempelhof. Może po wyprawie krzyżowej, w której uczestniczył.