TemplariuszeArtykułyKrucjatyLinkiStowarzyszenie Szlak TemplariuszySłowniki Szlaku TemplariuszyBadania archeologiczne
strona głównamapa serwisugalerie projektyplatformy interaktywneczatdownloadskontaktenglishogłoszenia
wyszukiwarka

projekt: katalog miejsc związanych z templariuszami
projekt: ubiór templariuszy
projekt: zamki i warownie
             katalog: zamki i warownie
projekt: katedry i architektura gotyku
             katalog: katedry i architektura gotyku

Zamki i warownie
projekt Szlaku Templariuszy

 

galerie: zamki templariuszy , Outremer
wizualizacje zamków
"karty" obiektów (baza danych jest wciąż uzupełniana!)
- zamki i warownie - wybór obiektów

Arima | Atlit | Azor-Casel des Plains | Baghras | Beaufort | Chastelet | Destroit
Gaza | La Feve | Maldoim | Merle | Safad | Safita | Sydon | Tortosa | Bibliografia

Proponujemy włączenie tej strony do cyklu projektów realizowanych w ramach Szlaku Templariuszy.
Być może dzięki Waszej pomocy uda nam się uzupełnić braki na liście, w opisach i galeriach zamków i warowni zakonu.
Wasze propozycje i materiały możecie przesyłać na adres e-mail i prezentować na platformie interaktywnej.
W zamian możemy jednak zaproponować jedynie dopisanie Waszych nazwisk do listy autorów Szlaku Templariuszy.
Jeśli uznacie, że jest to warte Waszego wysiłku - serdecznie zapraszamy do współpracy!

zamki 1 | zamki 2 | zamki 3 | zamki 4 | zamki 5
zamki 6 | zamki 7 | zamki 8 | zamki 9 | zamki 10 | synonimy (spis zamków)

Niektóre zdjęcia w powyższych galeriach podpisane są jedynie kolejnymi numerami.
Pod galerią znajduje się link do komentarzy, przy pomocy których możecie włączyć się do projektu i pomóc w określeniu miejsc. Część fotografii została już określona i tworzy nowe galerie zamków templariuszy i Outremer


Zamki i warownie w Ziemi Świętej

Palestyna

Palestyna

Górna Syria

Górna Syria

mapa arabska

mapa arabska

 

Amman

Ahamant (Amman)

Zamek był darowizną na rzecz zakonu templariuszy seniora Nabulusu Filipa z Milly z 17 stycznia 1166 roku. W tym to roku właśnie Filip, późniejszy wielki mistrz wstąpił do zakonu templariuszy. Najbardziej na północ wysunięta twierdza w Zajordanii.


tunel templariuszy

Akka

Dom templariuszy - opisywany przez Templariusza z Tyru: "Świątynia była najwarowniejszym miejscem w mieście, położona w dużek mierze wzdłuż brzegu, niby zamek. U wejścia stała wysoka i potężna wieża, której mur gruby był na osiem i pół metra. Po czterech stronach tej wieży stały mniejsze (...). Po drugiej stronie, przy ulicy Pizańskiej, stała inna wieża, a obok niej przy ulicy Św. Anny duży i wspaniały pałac, który należał do wielkiego mistrza. Od frontu domu sióstr od Św. Anny stała jeszcze inna wysoka wieża, która miała wielkie dzwony i bardzo piękny wysoki kościół. Na brzegu morza stała stara wieża, którą zbudował przed stu laty Saladyn, a w której Świątynia trzymała swój skarbiec (...)." (Na podstawie "Templariuszy" Barbera)
To tu rozegrał się ostatni akt obrony Akki w 1291 roku. Templariusze i mieszkańcy Akki, którzy w rezultacie wydarzeń postanowili bronić się do ostatniego, zginęli pod gruzami zawalonej wieży wraz z dwoma tysiącami napastników.

Arima (Areymeh)

Tamplariusze wznieśli warownię w miejscu zamku bizantyńskiego. Wewnątrz obwarowań znajdował się donżon zawierający kaplicę i wielką salę. Zamek był trzy razy okupowany przez Nur ad - Dina w l. 1148, 1159 i 1171. Zniszczony przez trzęsienie ziemi w 1170 roku i odbudowany. Z fortecy widoczny był inny zamek templariuszy - Zamek Biały.

opis zamku...

Arwad

Gdy w 1291 roku templariusze utracili Akkę, opuscili Atlit i Tortosę - nie zaprzestali myśli o odzyskaniu przyczółków w Ziemi Świętej. Po nieudanej wyprawie połączonych sił cypryjczyków, joannitów i templariuszy w celu odzyskania Tortosy w 1300 roku - templariusze pozostawili silny garnizon na zajętej w międzyczasie pobliskiej wyspie Arwad. Była to potencjalna baza wypadowa dla przyszłych wypraw. Templariusze zbudowali (lub odbudowali) umocnienia na wyspie. Ich siły liczyły 120 rycerzy, 500 łuczników i 400 serwientów pod przywództwem Bartłomieja - marszałka zakonu. Siły te były prawie równe połowie sił templariuszy w dwunastowiecznym Królestwie Jerozolimskim. W 1302 roku siły mameluckie w sile co najmniej 16 galer otoczyły odciętą od zaopatrzenia wysepkę. Mężnie walczący garnizon głodem zmuszono do kapitulacji. Większość templariuszy została zabita lub wzięta do niewoli. Oczekiwana pomoc z Cypru przybyła za późno.

ATLIT

Atlit lub Zamek Pielgrzyma

Zamek wybudowany w 1218 roku na cyplu położonym w połowie drogi między Hajfą a Cezareą. Uważany za główny zamek templariuszy w Ziemi Świętej. Twierdza była odgrodzona od lądu głęboką fosą i potężnymi murami z dwoma wieżami. Znajdował się tam naturalny port pozwalający na dostawy broni i żywności. W obrębie zamku znajdowała się też rotundowa kaplica, zachowana jeszcze do 1837 roku, kiedy została zniszczona przez trzęsienie ziemi.

opis zamku...

Baghras (Gaston)

Baghras - Najważniejsza twierdza zakonu na pograniczu Amanus na północ od Antiochii. Zamek zdobyty przez Saladyna w 1188 roku.

opis zamku...

Beaufort

Beaufort

Zamek sprzedany templariuszom przez Juliana seniora Sydonu ok. 1260 roku. Składał się z zamku wysokiego i niskiego, zabezpieczony wykutą w skale fosą. Pomimo prac fortyfikacyjnych zdobyty przez Bajbrasa w kwietniu 1268 roku. Sułtan wykorzystał podczas oblężenia aż 26 machin oblężniczych.

opis zamku...

 

Casal des Plains

Zamek znajdował się pod Jafą przy drodze do Lyddy. Głównym zadaniem tej twierdzy była ochrona szlaku pielgrzymkowego.

opis zamku...

 

Castel Arnaud

Zamek w pobliżu Jerozolimy, usytuowany w dolinie Ajalonu na ważnym trakcie pielgrzymkowym. Zamek został zbudowany przez króla Fulka w l. 1132 - 1133. i następnie w latach 50. XII wieku obsadzony przez templariuszy.

Safita

Chastel-Blanc (Safita, Biały Zamek)

Zamek w Górach Nusajryjskich na południu hrabstwa Trypolisu. Ucierpiał po trzęsieniach ziemi w latach 1170 i 1202, po czym za każdym razem był odbudowywany. Najważniejszym elementem założenia był zachowany do dnia dzisiejszego donżon zawierający w dolnej kondygnacji kaplicę i dostęp do podziemnych zbiorników na wodę. Z twierdzy widoczny był inny zamek templariuszy Areymeh i Krak des Chevaliers szpitalników.

opis zamku...

Chastellet

Zamek u Brodu Jakuba, jednego z trzech brodów umożliwiających przejście z Jordanu do Królestwa Jerozolimskiego. Templariusze domagali się aby to miejsce ufortyfikować wobec częstych w tym miejscu najazdów niewiernych, zwłaszcza Saladyna. Zamek został zbudowany w 1178 roku. Czworoboczne umocnienia były wzmocnione w narożach wieżami. Wewnątrz umocnien usytuowano potężny donżon. Saladyn zdobył zamek w 1179 roku i wziął 700 jeńców. Według relacji niewiernych kasztelan zamku wolał zginąć w ogniu podłożonym pod donżonem.

opis zamku...

Darbasak (Trepesak)

Zamek strzegł dostępu do górskiej przełęczy. Został zdobyty przez Saladyna w 1188 roku.

 

Destroit (Tour de Destroit, Wieża Niszczenia)

Zamek wzniesiony w 1103 roku w celu kontroli szlaku nadmorskiego biegnącego u podnóża Karmelu pod Hajfą. W czasach templariuszy zamek posiadał formę dwupiętrowego donżonu. Kompleks zawierał dwie cysterny na wodę. Mogło tam przebywać kilkunastu rycerzy. W początkach XIII wieku umocniono twierdzę.

opis zamku...

 

Gaza 1149-1150

Krzyżowcy rozpoczęli fortyfikowanie Gazy zimą 1149-1150. „W ustalonym dniu wszyscy ludzie jak jeden mąż zgromadzili się na miejscu przeznaczenia. Rozpoczęli pracę, skoordynowali wysiłki, a każdy rywalizował ze swoim sąsiadem w pomocy, aby odbudować miejsce”. Krzyżowcy czując, że nie są w stanie bronić całego terenu, zadecydowali o nieodbudowaniu starożytnych murów miasta, ale o zbudowaniu zamku na szczycie wzgórza w centrum miasta. Po ukończeniu zamek został przekazany w ręce templariuszy. Został on obsadzony silnym garnizonem...

opis zamku...

 

Kakun (Kh. Qara) - przed 1187

Zamek położony na wschód od La Feve

 

La Colee - przed 1243

Zamek na północny-wschód od Safity

 

La Feve lub Al Fula

Zamek wzniesiony przez templariuszy w dolinie Jizreelu, jako baza zaopatrzeniowa. Twierdza usytuowana na skrzyżowaniu dróg między Jerozolimą a Tyberiadą i Akką a Bajsanem. Założony w l. 80. XII wieku na wzgórzu, na planie czworoboku. Wzdłuż murów wybudowano przesklepione lochy. W obrębie zamku znajdował się zbiornik na wodę. Garnizon składał się z 50-60 rycerzy. Kilkakrotnie wykorzystany jako punkt zborny dla rycerstwa Królestwa Jerozolimskiego w kampaniach wojennych.

opis zamku...

 

La Petit Gerin

 

 

La Roche Guillaume

 

 

La Roche de Roussel

 

 

Maldoim (Czerwony Zbiornik)

Zamek strzegł drogi do Jerycha. Składał się z czworobocznych umocnień.

opis zamku...

Merla (Dor)

Zamek nadmorski założony przez templariuszy. Został wzniesiony na planie kwadratu z czterema narożnymi wieżami.

opis zamku...

 

Port Bonnel (Arsuz) - przed 1140

 

Safad

Safad

Zamek w północnej Galilei k. Brodu Jakuba. Nabył go król Almaryk i templariusze od kasztelana Tyberiady Fulka w 1168 roku. Zamek został obsadzony przez Rycerzy Świątyni. Zniszczony przez Saladyna w 1179 roku zaledwie w rok po ukończeniu rozbudowy. W l. 40. XIII wieku odbudowany za sprawą biskupa Marsylii Benedykta. Garnizon zamku liczył 50 rycerzy, 30 braci serwientów, 50 turkopoli, 300 kuszników, 820 serwientów, 40 muzułmańskich niewolników. Zamek mógł pomieścić w razie zagrożenia 1700 ludzi. Zdobyty podstępem przez Bajbrasa.

opis zamku...

Sydon

Zamek odzyskany przez templariuszy w 1260 roku.

opis zamku

Toron - przed 1172

Zamek założony w pobliżu Jerozolimy w dolinie Ajalonu na ważnym szlaku pielgrzymkowym. Usytuowany obok Castel Arnaud. Został zbudowany w latach 1150 - 70.

Tortosa

Tortosa

Zamek został przekazany zakonowi w 1169 roku. W obrębie założenia znajdował się czworoboczny donżon. Dostęp do zamku uniemożliwiała głęboka fosa. W obrębie założenia znajdowała się niezwykle elegancka wielka sala i czworoboczna kaplica. Po klęsce pod Hittinem w 1188 roku templariusze schronili się w Tortosie i skutecznie oparli się tutaj Saladynowi.

opis zamku...

Zamki i warownie na Cyprze

Gastria

 

 

Khirokita

 

 

Limassol

 

Yermasoyia

 

Zamki i warownie na Półwyspie Iberyjskim
 

Almourol (Portugalia)

Zamek nad rzeką Tag, obsadzony przez templariuszy w 1171 roku.

 

Asco (Aragonia)

 

 

Barbara (Portugalia)

zamek przekazany templariuszom w 1132 roku przez hrabiego Urgela, który otrzymał go z kolei od hrabiów Barcelony.

 

Cantavieja (Aragonia)

 

 

Chalamera (Aragonia)

 

 

Corbins (Portugalia)

 

 

Granena - (Portugalia)

 

 

Longroiva - (Portugalia)

Zamek k. Estremadury przekazany templariuszom przez szwagra króla Fernanda Menediza.

 

Miraveta (Aragonia)

Twierdza położona nad rzeką Ebro. Wybudowana w 1153 roku.

 

Mongay (Aragonia)

 

 

Monzón

Tutaj opiekowano sie małoletnim Jakubem I

Peniscola

Peniscola

Więcej fotografii z Peniscoli

 

Remolins (Aragonia)

 

 

Soure - (Portugalia)

Zamek podarowany przez królową Teresę w 1128 roku a w rok potem potwierdzony przez Alfonsa I. Usytuowany na południe od rzeki Mondego k. Coimbry.

Tomar

Tomar (Portugalia)

Templariusze przybyli do Portugalii w 1126 roku. Główną siedzibą zakonu został Tomar, gdzie szósty z kolei mistrz prowincjonalny Gualdim Paes ufundował około 1160 roku silnie ufortyfikowany zamek będący zarazem domem macierzystym. Został on załoźony na skalistym wzgórzu, a jego głównymi elementami zachowanymi do dnia dzisiejszego są czworoboczny donźon i szesnastoboczna kaplica, rozbudowana w okresie nowoźytnym w stylu manuelińskim.

więcej współczesnych fotografii Tomar...
notatka z podróży Janusza Krefta do Tomar...
plan kaplicy...

 

Villel (Aragonia)

 

wszystkie fotografie: Archiwum

  platformy interaktywne

e-mail

Zamki templariuszy

projekt:   BeneAkebe copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy 1998-2021 Made with a Mac