15 maja w Muzeum w Łęczycy odbył się wernisaż wystawy „Templariusze”, któremu towarzyszyły wykłady popularnonaukowe oraz warsztaty średniowiecznego rzemiosła. Szczegóły - na plakacie. Współorganizatorem był Szlak Templariuszy