1099 | 1148 | 1189 | 1218 | 1232 | 1241 | 1250 | 1261 | 1291 | 1307 | 1571

1099 
Zdobycie Jerozolimy podczas pierwszej wyprawy krzyżowej

ok. 1119 
Powstanie zakonu templariuszy

1128 
Synod w Troyes zatwierdzający templariuszom Regułę

1130-1136 
Św. Bernard z Clairvaux pisze "De laude novae militiae"

1135 
Synod w Pizie

1136-1137 
Templariusze zakładają przyczółki na pograniczu amańskim

1139 
Bulla "Omne datum optimum"

1144 
Bulla "Milites Templi"

1145 
Bulla "Militia Dei"

1148-1149 
Druga wyprawa krzyżowa

1153 
Zdobycie Askalonu przez Franków

ok. 1165 
Reguła wzbogacona o statuty organizacyjne czyli "Les Retraits"

ok.1169 
Reguła wzbogacona ostatuty dotyczące życia codziennego, kapituł i pokut

1173 
Zamordowanie posła asasynów przez templariuszy

1187 
Bitwa pod Hittinem. Utrata Jerozolimy

1189-1192 
Trzecia wyprawa krzyżowa

1191 
Templariusze przenoszą kwaterę główną do Akki

1191-1192 
zajęcie Cypru przez templariuszy

1217-1221 
Budowa Atlitu

1218-1221 
Piąta wyprawa krzyżowa

1226 
Mała Oleśnica w rękach templariuszy poprzez nadanie Henryka Brodatego. Świadczy o tym powierzenieprzez biskupa Wawrzyńca z Wrocławia w tymże roku templariuszom z Oleśnicy Małej dziesięciny w wysokości trzech marek srebra.

1228-1229 
Krucjata cesarza Fryderyka II

przed 1229 
Henryk Brodaty funduje templariuszom 250-łanowe dobra, których ośrodkiem stała się później Leśnica (Lietzen). Henryk, jak to było w jego zwyczaju, nie wystawił żadnego dokumentu lecz ogłosił swą decyzję na wiecu

1232
Templariusze otrzymali od księcia wielkopolskiego Władysława Odonicza nadanie tysiąca łanów w Ziemi Kostrzyńskiej z ośrodkiem w Chwarszczanach nad rzeką Myślą

1233 
Władysław Odonic podarował Zakonowi Świątyni 3000 łanów za Ujściem nad rzeką Dobrzycą. Biskup poznański Paweł przyznał w tymże roku templariuszom dziesięciny z tego obszaru. Papież Grzegorz IX potwierdził nadanie bullą z 1234 roku

1234 
Nadanie templariuszom przez Barnima I Ziemi Bańskiej

1234 
Książę szczeciński Barnim I przekazał templariuszom chwarszczańskim dwieście łanów z ośrodkiem w Dargomyślu.

1238 
Z odpisów dokumentu dowiadujemy się, że Władysław Odonicz podarował templariuszom Myślibórz.

1239-1240 
Krucjata hrabiego Szampanii Tybalda IV

1240-1241 
krucjata hrabiego Kornwalii Ryszarda

1240 
Odbudowa twierdzy Safad

1241 
Bitwa z Tatarami pod Legnicą

1241 
Z fundacji możnowładcy śląskiego Własta templariusze chwarszczańscy otrzymali wsie Lubno i Oborzany

1244 
Śląski wielmoża Mroczko z Pogorzeli nadaje templariuszom Sulęcin

1244 
Bitwa pod La Forbie

1244 
Po raz pierwszy wymieniona komandoria w Rurce

1248-1254 
Krucjata św. Ludwika

1248 
Pobyt w Rurce biskupa kamieńskiego Wilhelma, być może w zwiazku z konsekracją kaplicy

1250 
Bitwa o Al-Mansurę

po 1250 
W połowie XIII wieku dobra chwarszczańskie znalazły się pod panowaniem margrabiów brandenburskich z dynastii askańskiej. Stosunki templariuszy z margrabiamipoczątkowo nie układały się dobrze. Zażądali oni przekazania niektórych posiadłości zakonnych

1257-1267 
Dodatkowe przepisy pokutne w Regule

1259 
Templariusze otrzymali od wdowy po komesie Piotrze z Lank wieś Kron zwykle identyfikowaną z Wałczem, co swym autorytetem potwierdził książę wielkopolski Przemysł.

1260 
Wśród świadków nadania przez wójta Pyrzyc G(odekina) von Schmagerow kolegiacie Świętej Marii w Coswig 150 łanów nad rzeką Myślą wystąpił Johannes magister curie de Soldin. Jest to pierwsza informacja o istnieniu w Myśliborzu komandorii templariuszy.

1261 
Biskup Herman z Kamienia zawarł porozumienie z templariuszami w sprawie dziesięcin z siedmiuset łanów w Ziemi Dobrzyńskiej znajdujących się prawdopodobnie na terenie przyszłej komandorii w Czaplinku

1261 
Doszło do porozumienia, na mocy którego templariusze, w zamian za zrzeczenie się praw do miejscowości leżących przy drodze z Kostrzyna do Gorzowa oraz komandorii w Myśliborzu wraz z trzystoma łanami po obu brzegach rzeki Myśli, otrzymali potwierdzenie posiadania Chwarszczan wraz z dziesięcioma miejscowościami oraz dodatkowo wieś Kaleńsko

1266 
Zdobycie Safadu przez Mameluków

po 1268 
Katalońska Reguła templariuszy

1271-1272 
Krucjata królewicza angielskiego Edwarda

1274 
Sobór w Lyonie

1277 
Maria Antiocheńska odstępuje prawa do tronu Jerozolimy Karolowi Andegaweńskiemu

1279 
Wymienia się komandorię templariuszy w Rurce

1282 
Przekazanie przez margrabiów brandenburskich Ottona IV i Konrada I prawa patronatu templariuszy z Rurki nad kościołem w Chojnie

1284 
Bogusław IV, wcześniej zwalczający templariuszy, musiał przyrzec, że nie wyrządzi templariuszom z Rurki żadnej krzywdy

1286 
Do konwentu chwarszczańskiego wstępuje przedstawiciel dynastii askańskiej Otto VI

1286 
Przemysł II podarował Zakonowi Świątyni niezamieszkałe tereny w Ziemi Drawskiej, a z dokładnego opisu wynika, że były to okolice późniejszego Czaplinka (Tempelburga).

1291 
Brat Bernhard von Eberstein, preceptor templariuszy w Polsce, na Pomorzu i w Nowej Marchii i mistrz zakonu w Chwarszczanach, porozumiał się w  roku z biskupem Janem z Poznania w sprawie dziesięcin z Ziemi Czaplinieckiej. Podpisany dokument nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o tereny nadane w 1286 roku przez Przemysła II. 
Wśród świadków dokumentu występuje brat Alberto magistro curie in Crona - mistrz komandorii w Wałczu.

1291 
Chwarszczany siedzibą preceptora Bernharda von  Eberstein

1291 
Zdobycie Akki przez Mameluków. 
Ewakuacja Tortosy i Atlitu przez templariuszy

1302 
Utrata Ruadu i masakra tamtejszego garnizonu

1303 
Dowodem na utworzenie komandorii w Czaplinku jest obecność nazwiska brata Mikołaja, mistrza w Tempelburgu w dokumencie preceptora zakonu w Niemczech i Slawii

1303 
Po śmierci Przemysła II Wałcz prawdopodobnie przejęli Brandenburczycy gdyż w 1303 roku lokowali tu miasto

1307 
Król Francji Filip Piękny licząc na przejęcie legendarnych skarbów zakonu aresztował wszystkich francuskich templariuszy

1308 
Templariusze chwarszczańscy sprzedają wieś Cychry

1310 
Spalenie na stosie pod Paryżem 54 templariuszy

1311-1312 
Synod w Vienne

1312 
Zakon Rycerzy Świątyni został skasowany przez papieża Klemensa V

1314 
Spalenie na stosie Jakuba de Molay i Godfryda de Charney

1318 
Podpisanie układu w Cremmen. Cały majątek zakonny na terenie prowincji niemieckiej (a więc na także na terenie preceptoratu Polski Nowej Marchii i "Slawonii") przekazano zakonowi joannitów.

przed 1329 
Rurka bez komplikacji znalazła się w posiadaniu joannitów

1335 
Poświadczone posiadanie Chwarszczan przez szpitalników

1571 
Zniszczenie archiwów templariuszy na Cyprze przez Turków Osmańskich

1099 | 1148 | 1189 | 1218 | 1232 | 1241 | 1250 | 1261 | 1291 | 1307 | 1571