Autorem wizualizacji jest Łukasz Smaga

Łukasz Smaga utworzył wirtualną kaplicą chwarszczańską.
Plik jest do ściągnięcia w postaci archiwum spakowanego ZIPem.
Na pewno warto ściągnąć i spróbować na przykład wejść na emporę, ambonę lub strych czy obejrzeć średniowieczne polichromie świecąc światłem latarki.
Jeden z dwóch plików wykonywalnych umożliwia wybór mniej obciążających ustawień dla słabszych komputerów. Inny plik umożliwi słuchanie dźwięków.

Miłego Zwiedzania!

wnętrze

wnętrze

polichromie