Zamki w Ziemi Świętej 

Ahamant (Amman)

Zamek był darowizną na rzecz zakonu templariuszy seniora Nabulusu Filipa z Milly z 17 stycznia 1166 roku. W tym to roku właśnie Filip, późniejszy wielki mistrz wstąpił do zakonu templariuszy. Najbardziej na północ wysunięta twierdza w Zajordanii.

Akka

Dom templariuszy - opisywany przez Templariusza z Tyru: "Świątynia była najwarowniejszym miejscem w mieście, położona w dużej mierze wzdłuż brzegu, niby zamek. U wejścia stała wysoka i potężna wieża, której mur gruby był na osiem i pół metra. Po czterech stronach tej wieży stały mniejsze (...). Po drugiej stronie, przy ulicy Pizańskiej, stała inna wieża, a obok niej przy ulicy Św. Anny duży i wspaniały pałac, który należał do wielkiego mistrza. Od frontu domu sióstr od Św. Anny stała jeszcze inna wysoka wieża, która miała wielkie dzwony i bardzo piękny wysoki kościół. Na brzegu morza stała stara wieża, którą zbudował przed stu laty Saladyn, a w której Świątynia trzymała swój skarbiec (...)." (Na podstawie "Templariusze" Barbera)
To tu rozegrał się ostatni akt obrony Akki w 1291 roku. Templariusze i mieszkańcy Akki, którzy w rezultacie wydarzeń postanowili bronić się do ostatniego, zginęli pod gruzami zawalonej wieży wraz z dwoma tysiącami napastników.

Arima (Areymeh)

Tamplariusze wznieśli warownię w miejscu zamku bizantyńskiego. Wewnątrz obwarowań znajdował się donżon zawierający kaplicę i wielką salę. Zamek był trzy razy okupowany przez Nur ad - Dina w l. 1148, 1159 i 1171. Zniszczony przez trzęsienie ziemi w 1170 roku i odbudowany. Z fortecy widoczny był inny zamek templariuszy - Zamek Biały.

Arwad

Gdy w 1291 roku templariusze utracili Akkę, opuścili Atlit i Tortosę - nie zaprzestali myśli o odzyskaniu przyczółków w Ziemi Świętej. Po nieudanej wyprawie połączonych sił cypryjczyków, joannitów i templariuszy w celu odzyskania Tortosy w 1300 roku - templariusze pozostawili silny garnizon na zajętej w międzyczasie pobliskiej wyspie Arwad. Była to potencjalna baza wypadowa dla przyszłych wypraw. Templariusze zbudowali (lub odbudowali) umocnienia na wyspie. Ich siły liczyły 120 rycerzy, 500 łuczników i 400 serwientów pod przywództwem Bartłomieja - marszałka zakonu. Siły te były prawie równe połowie sił templariuszy w dwunastowiecznym Królestwie Jerozolimskim. W 1302 roku siły mameluckie w sile co najmniej 16 galer otoczyły odciętą od zaopatrzenia wysepkę. Mężnie walczący garnizon głodem zmuszono do kapitulacji. Większość templariuszy została zabita lub wzięta do niewoli. Oczekiwana pomoc z Cypru przybyła za późno.

Atlit lub Zamek Pielgrzyma

Zamek wybudowany w 1218 roku na cyplu położonym w połowie drogi między Hajfą a Cezareą. Uważany za główny zamek templariuszy w Ziemi Świętej. Twierdza była odgrodzona od lądu głęboką fosą i potężnymi murami z dwoma wieżami. Znajdował się tam naturalny port pozwalający na dostawy broni i żywności. W obrębie zamku znajdowała się też rotundowa kaplica, zachowana jeszcze do 1837 roku, kiedy została zniszczona przez trzęsienie ziemi.

Baghras (Gaston)

Baghras - Najważniejsza twierdza zakonu na pograniczu Amanus na północ od Antiochii. Zamek zdobyty przez Saladyna w 1188 roku..

Beaufort

Zamek sprzedany templariuszom przez Juliana seniora Sydonu ok. 1260 roku. Składał się z zamku wysokiego i niskiego, zabezpieczony wykutą w skale fosą. Pomimo prac fortyfikacyjnych zdobyty przez Bajbrasa w kwietniu 1268 roku. Sułtan wykorzystał podczas oblężenia aż 26 machin oblężniczych.

Casal des Plains

Zamek znajdował się pod Jafą przy drodze do Lyddy. Głównym zadaniem tej twierdzy była ochrona szlaku pielgrzymkowego.

Castel Arnaud

Zamek w pobliżu Jerozolimy, usytuowany w dolinie Ajalonu na ważnym trakcie pielgrzymkowym. Zamek został zbudowany przez króla Fulka w l. 1132 - 1133. i następnie w latach 50. XII wieku obsadzony przez templariuszy.

Chastel-Blanc (Safita, Biały Zamek)

Zamek w Górach Nusajryjskich na południu hrabstwa Trypolisu. Ucierpiał po trzęsieniach ziemi w latach 1170 i 1202, po czym za każdym razem był odbudowywany. Najważniejszym elementem założenia był zachowany do dnia dzisiejszego donżon zawierający w dolnej kondygnacji kaplicę i dostęp do podziemnych zbiorników na wodę. Z twierdzy widoczny był inny zamek templariuszy Areymeh i Krak des Chevaliers szpitalników.

Chastellet

Zamek u Brodu Jakuba, jednego z trzech brodów umożliwiających przejście z Jordanu do Królestwa Jerozolimskiego. Templariusze domagali się aby to miejsce ufortyfikować wobec częstych w tym miejscu najazdów niewiernych, zwłaszcza Saladyna. Zamek został zbudowany w 1178 roku. Czworoboczne umocnienia były wzmocnione w narożach wieżami. Wewnątrz umocnień usytuowano potężny donżon. Saladyn zdobył zamek w 1179 roku i wziął 700 jeńców. Według relacji niewiernych kasztelan zamku wolał zginąć w ogniu podłożonym pod donżonem.

Darbasak (Trepesak)

Zamek strzegł dostępu do górskiej przełęczy. Został zdobyty przez Saladyna w 1188 roku.

Destroit (Tour de Destroit, Wieża Niszczenia)

Zamek wzniesiony w 1103 roku w celu kontroli szlaku nadmorskiego biegnącego u podnóża Karmelu pod Hajfą. W czasach templariuszy zamek posiadał formę dwupiętrowego donżonu. Kompleks zawierał dwie cysterny na wodę. Mogło tam przebywać kilkunastu rycerzy. W początkach XIII wieku umocniono twierdzę.

Gaza 1149-1150

Krzyżowcy rozpoczęli fortyfikowanie Gazy zimą 1149-1150. „W ustalonym dniu wszyscy ludzie jak jeden mąż zgromadzili się na miejscu przeznaczenia. Rozpoczęli pracę, skoordynowali wysiłki, a każdy rywalizował ze swoim sąsiadem w pomocy, aby odbudować miejsce”. Krzyżowcy czując, że nie są w stanie bronić całego terenu, zadecydowali o nieodbudowaniu starożytnych murów miasta, ale o zbudowaniu zamku na szczycie wzgórza w centrum miasta. Po ukończeniu zamek został przekazany w ręce templariuszy. Został on obsadzony silnym garnizonem...

Kakun (Kh. Qara) - przed 1187

Zamek położony na wschód od La Feve

La Colee - przed 1243

Zamek na północny-wschód od Safity

La Feve lub Al Fula

Zamek wzniesiony przez templariuszy w dolinie Jizreelu, jako baza zaopatrzeniowa. Twierdza usytuowana na skrzyżowaniu dróg między Jerozolimą a Tyberiadą i Akką a Bajsanem. Założony w l. 80. XII wieku na wzgórzu, na planie czworoboku. Wzdłuż murów wybudowano przesklepione lochy. W obrębie zamku znajdował się zbiornik na wodę. Garnizon składał się z 50-60 rycerzy. Kilkakrotnie wykorzystany jako punkt zborny dla rycerstwa Królestwa Jerozolimskiego w kampaniach wojennych..

La Petit Gerin

 

La Roche Guillaume

 

La Roche de Roussel

 

Maldoim (Czerwony Zbiornik)

Zamek strzegł drogi do Jerycha. Składał się z czworobocznych umocnień.

Merla (Dor)

Zamek nadmorski założony przez templariuszy. Został wzniesiony na planie kwadratu z czterema narożnymi wieżami.

Port Bonnel (Arsuz) - przed 1140

 

Safad

Zamek w północnej Galilei k. Brodu Jakuba. Nabył go król Almaryk i templariusze od kasztelana Tyberiady Fulka w 1168 roku. Zamek został obsadzony przez Rycerzy Świątyni. Zniszczony przez Saladyna w 1179 roku zaledwie w rok po ukończeniu rozbudowy. W l. 40. XIII wieku odbudowany za sprawą biskupa Marsylii Benedykta. Garnizon zamku liczył 50 rycerzy, 30 braci serwientów, 50 turkopoli, 300 kuszników, 820 serwientów, 40 muzułmańskich niewolników. Zamek mógł pomieścić w razie zagrożenia 1700 ludzi. Zdobyty podstępem przez Bajbrasa.

Sydon

Zamek odzyskany przez templariuszy w 1260 roku.

Toron - przed 1172

Zamek założony w pobliżu Jerozolimy w dolinie Ajalonu na ważnym szlaku pielgrzymkowym. Usytuowany obok Castel Arnaud. Został zbudowany w latach 1150 - 70.

Tortosa

Zamek został przekazany zakonowi w 1169 roku. W obrębie założenia znajdował się czworoboczny donżon. Dostęp do zamku uniemożliwiała głęboka fosa. W obrębie założenia znajdowała się niezwykle elegancka wielka sala i czworoboczna kaplica. Po klęsce pod Hittinem w 1188 roku templariusze schronili się w Tortosie i skutecznie oparli się tutaj Saladynowi.

Zamki na Cyprze

Gastria

 

Khirokita

 

Limassol

 

Yermasoyia

 

Zamki na Półwyspie Iberyjskim

Almourol (Portugalia)

Zamek nad rzeką Tag, obsadzony przez templariuszy w 1171 roku.

Asco (Aragonia)

 

Barbara (Portugalia)

zamek przekazany templariuszom w 1132 roku przez hrabiego Urgela, który otrzymał go z kolei od hrabiów Barcelony.

Cantavieja (Aragonia)

 

Chalamera (Aragonia)

 

Corbins (Portugalia)

 

Granena - (Portugalia)

 

Longroiva - (Portugalia)

Zamek k. Estremadury przekazany templariuszom przez szwagra króla Fernanda Menediza.

Miraveta (Aragonia)

Twierdza położona nad rzeką Ebro. Wybudowana w 1153 roku.

Mongay (Aragonia)

 

Monzón

Tutaj opiekowano sie małoletnim Jakubem I

Peniscola

 

Remolins (Aragonia)

 

Soure - (Portugalia)

Zamek podarowany przez królową Teresę w 1128 roku a w rok potem potwierdzony przez Alfonsa I. Usytuowany na południe od rzeki Mondego k. Coimbry.

Tomar (Portugalia)

Templariusze przybyli do Portugalii w 1126 roku. Główną siedzibą zakonu został Tomar, gdzie szósty z kolei mistrz prowincjonalny Gualdim Paes ufundował około 1160 roku silnie ufortyfikowany zamek będący zarazem domem macierzystym. Został on załoźony na skalistym wzgórzu, a jego głównymi elementami zachowanymi do dnia dzisiejszego są czworoboczny donźon i szesnastoboczna kaplica, rozbudowana w okresie nowoźytnym w stylu manuelińskim.

Villel (Aragonia)